Scrie povestea ta!

Se adresează copiilor și adolescenților care doresc să își dezvolte creativitatea, imaginația, creșterea încrederii în sine, deprinderea unor tehnici de exprimare creativă prin scris, dezvoltarea vocabularului, capacitatea de comunicare, descoperirea inteligenței lingvistice și a spontaneității prin scris.

Literatura, scrierea creativă are ca materie primă cuvântul, cu toate straturile sale fonetic, semantic, contextual, dar și planul receptării. Apropierea de un text, fie el literatură, pictură, film, spectacol sau computer game, constituie o nouă experiență, intrarea într-o lume imaginară.

Scrierea creativă este procesul, actul de a scrie folosind capacitatea creatoare dar și textul, produsul final, cunoscut și sub o denumire specifică (poezie, narațiune etc.). Din text trebuie să reiasă, să se subînțeleagă atitudinea autorului față de subiect.

Semiotica, știința semnelor, studiază comunicarea și felul în care ea funcționează. Scrierea creativă ca modele de comunicare legate de limbaj încercând să găsească o cale pentru a pune împreună receptorul și emițătorul.

Galerie foto


Vă prezentăm cu bucurie câteva fotografii realizate pe durata spectacolelor noastre sau fotografii din cadrul repetițiilor sau al altor activități organizate de Arts Camp.